Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Best Friend Group Oy, Business-ID 1073893-0 ("Best Friend Group" eller "vi"), använder och behandlar de personuppgifter som vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats www.hurtta.com (“ Service”) och när du använder de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats, såsom vår webbutik. Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.


Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs nedan kommer att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem.

Vi kommer endast att samla in personuppgifter från dig:

där vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig
där vi har ditt samtycke att göra det
där behandlingen ligger i vårt legitima intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter som inkluderar, men inte är begränsad till:
leverans och fakturering av beställningar
tillhandahålla kundsupport
tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster
tillhandahålla rapportering och analyser
förebygga risker och bedrägerier
tillhandahålla nyhetsbrev, marknadsföring och reklammaterial
TYPER AV INSAMLAD DATA

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

Hemsida:

Användningsdata
Spårningscookies
Webbutik:

E-postadress
Förnamn och efternamn
Telefonnummer
Adress, postnummer, stad, land
Personnummer när lag kräver (t.ex. vid val av Klarna-faktura som betalningsmetod)
Bankkonto och betalkortsuppgifter
Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan inkludera information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårnings- och cookiesdata

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies i säkerhetssyfte.
Webbutik

Vi samlar in dina personuppgifter från dig i samband med registreringsproceduren genom att använda ett onlineregistreringsformulär. Vi använder dessa personuppgifter till exempel för att driva vår webbutik.

Du kan inte registrera dig som användare av vår webbutik utan att fylla i registreringsformuläret helt, eftersom all information behövs för att tillhandahålla Tjänsten, till exempel för att skicka de köpta varorna. Du är inte skyldig att registrera dig som användare av vår webbutik, men observera att du inte kan beställa varor från webbutiken utan registrering.

ANVÄNDNING AV DATA

Best Friend Group Oy använder den insamlade informationen för olika ändamål:

För att tillhandahålla, förbättra och underhålla vår tjänst
Att leverera och fakturera våra produkter
Att utföra kundrelationshantering
För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
Att ge kundsupport och hantera klagomål
För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
För att övervaka användningen av vår tjänst
Att göra marknadsundersökningar
För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
För att förbättra funktionaliteten och innehållet och användarupplevelsen på våra webbplatser
Att skapa en Facebook-publik med hashade personuppgifter
För att följa våra juridiska skyldigheter
För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat efter. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

LAGRING AV DATA

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

ÖVERFÖRING AV DATA

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer utanför ditt land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion. Vi lagrar vanligtvis våra uppgifter i EU eller EES. Om någon data överförs utanför EU eller EES kommer vi att se till att landet till vilket uppgifterna överförs godkänns för att ha en tillräcklig nivå av integritetsskydd av Europeiska kommissionen, eller genom att använda standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen .

UTSLÄPP AV DATA

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till eller behandlas av företag som tillhör samma företagsgrupp med oss, för att användas för de ändamål som beskrivs ovan (se "ANVÄNDNING AV DATA"). Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part för deras oberoende ändamål. Personuppgifter lämnas endast ut till tredje part i följande situationer:

Avslöjande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Juridiska krav

Best Friend Group kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

För att uppfylla en laglig skyldighet
För att skydda och försvara Best Friend Groups rättigheter eller egendom
För att förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med Tjänsten
För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
För att skydda mot juridiskt ansvar
Affärsverksamhet

Vid fusioner, förvärv eller andra typer av omarrangemang av vår affärsverksamhet kan personuppgifter överföras till köpare och deras rådgivare.

DATASÄKERHET

Säkerheten för din data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet, eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, radering eller annan hantering som kan äventyra informationssäkerheten. Sådana metoder inkluderar användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra serverrum, korrekta system för åtkomstkontroll, kontrollerat tillhandahållande av användarrättigheter och övervakning av deras användning, tillhandahållande av instruktioner för databehandlare och noggrant urval av kompetenta underleverantörer, som följer branschens krav. standarder för informationssäkerhetshantering.

DINA RÄTTIGHETER

Best Friend Group strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Du kan uppdatera dina personuppgifter direkt i avsnittet med dina kontoinställningar. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss [LINK].

Du har rätt att:

Rätt till insyn – du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, få tillgång till dina personuppgifter och verifiera de personuppgifter vi behandlar om dig.
Rätt till rättelse – du har rätt att kräva rättelse och komplettering av felaktiga och felaktiga personuppgifter.
Rätt att bli glömd – du har rätt att kräva att dina personuppgifter tas bort.
Rätt till begränsning av behandling – du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Rätt till portabilitet – du har rätt att få dina personuppgifter i formaterad form och överföra dessa uppgifter till en annan registrar, förutsatt att du personligen har lämnat sådana personuppgifter till oss.
Rätt att invända – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån dina personliga omständigheter, om dina personuppgifter behandlas utifrån vår legitima fördel. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
Rätt att återkalla ditt samtycke – du har rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.
Rätt att lämna in ett klagomål – du har rätt att lämna in ett klagomål till lämplig tillsynsmyndighet om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Se kontaktuppgifterna nedan.
Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta dem. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

TJÄNSTELEVERANTÖRER

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Tjänsteleverantörer med automatisk åtkomst till dina personuppgifter

Följande tjänsteleverantörer kommer automatiskt att ha tillgång till dina personuppgifter när du använder vår tjänst:

Shopify

Shopify är vår e-handelsplattform som används för att tillhandahålla tjänsten för Hurtta.com. Deras integritetspolicy kan ses på: https://www.shopify.com/legal/privacy.

iSenseLabs GDPR/CCPA + Cookie Management-applikation

Vi använder iSenseLabs GDPR/CCPA + Cookie Management-applikation för att behandla kunddata och cookie-preferenser på Shopify. Kunddata som samlas in via appen raderas automatiskt efter 12 månader. Tjänsten använder Google Analytics för att förbättra funktionaliteten och upplevelsen för dig. Du kan välja bort Google Analytics genom att använda tillägget Opt-out Browser. Den fullständiga integritetspolicyn kan ses på https://gdpr.apps.isenselabs.com/pages/privacy_policy

Applikationen som används för att säkerställa GDPR/CCPA-efterlevnaden av denna webbplats, samlar in din IP-adress och e-postadressen för att bearbeta uppgifterna.

Sökanise

Vi använder Searchanises smarta verktyg för att optimera sökupplevelsen på webbplatsen. Deras integritetspolicy kan ses på: https://start.searchanise.com/privacy-policy/

Analytics

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbsida för sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Ads

Google Ads remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbsida för sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

HotJar

Hotjar gör det möjligt att synliggöra beteendet hos webb- och mobilwebbplatsbesökare. För att välja bort Hotjar, gå till följande länk: https://www.hotjar.com/opt-out. Hotjar hedrar också Do Not Track-huvudet. Det betyder att om du har Do Not Track-huvudet installerat kommer Hotjar inte att spåra dig.

Tjänsteleverantörer som inte har automatisk åtkomst till dina personuppgifter

Följande tjänsteleverantörer kommer att ha tillgång till dina personuppgifter om du så väljer att:

Döm mig

Vi använder Judge.me för recensioner på vår webbplats. Dina personuppgifter lämnas inte ut till Judge.me av oss, men du kan välja att ge din information till Judge.me direkt genom att fylla i registreringsformuläret för Judge.me. Judge.me Ltd driver webbplatsen https://judge.me/ och deras integritetspolicy kan ses på https://judge.me/privacy. Observera att om du fyller i registreringsformuläret för att skicka in en recension, kan den recensionen automatiskt publiceras på Judge.me-tjänsten inklusive eventuella personuppgifter som finns i recensionen. Om du befinner dig utanför USA och väljer att lämna information till Judge.me, vänligen notera att de överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till USA och behandlar dem där.

Kundfält

Vi använder Helium Development LLCs Customer Fields-applikation för att kunder ska kunna redigera sin kundkontoinformation på vår webbplats. Dina personuppgifter lämnas inte ut till Customer Fields av oss, men du kan välja att ge din information till Customer Fields direkt genom att fylla i registreringsformuläret. Den fullständiga integritetspolicyn kan ses på https://heliumdev.com/privacy/. Observera att om du fyller i registreringsformuläret för att skapa ett kundkonto kan Personuppgifterna automatiskt publiceras på Customer Fields Service. Om du befinner dig utanför USA och väljer att tillhandahålla information till Customer Fields, vänligen notera att de överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till USA och behandlar dem där.

Globo -Form Builder

Vi använder Form Builder by Globo för kontaktformulär på vår hemsida. Dina personuppgifter lämnas inte ut till Form Builder av oss, men du kan välja att ge din information till Form Builder direkt genom att fylla i kontaktformuläret. Den fullständiga integritetspolicyn kan ses på https://globosoftware.net/privacy-policy/.

Facebook

Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan lära dig mer om intressebaserad reklam från Facebook genom att besöka denna sida: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för onlinebeteendereklam som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/ eller avregistrera dig med inställningarna för din mobila enhet.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi tillhandahåller också hashade personuppgifter (främst e-post och telefonnummer) som en del av vår användning av Facebook Audiences Network, vars villkor finns på: https://www.facebook.com/ads/manage/audience_network/publisher_tos

Facebook Pixel

Facebook-pixeln är ett analysverktyg som erbjuds av Facebook-produkter som mäter effektiviteten av reklam genom att förstå de åtgärder som människor gör på en webbplats.

Du kan hantera aktiviteten som spåras av Facebook-pixel i dina inställningar: https://www.facebook.com/off_facebook_activity. Detta inkluderar att visa och rensa befintlig aktivitet, samt att välja bort att spåra framtida aktiviteter från företag och organisationer som du besöker utanför Facebook, inklusive aktivitet på Judge.me och partnerwebbplatser.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök deras policywebbsida: https://www.facebook.com/policy.

Instagram

Instagram är ett program för bilddelning som erbjuds av Facebook-produkter. Information som samlas in via Instagram inkluderar information om hur du använder produkten (de typer av innehåll du tittar på eller engagerar dig i; funktionerna du använder; de åtgärder du vidtar; de personer eller konton du interagerar med; och tiden, frekvensen och varaktigheten av din aktiviteter). Se Instagrams sekretesspolicy för mer information: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Covet Pics

Vi använder Covet Pics för vårt sociala mediegalleri på vår tjänst. Deras integritetspolicy kan ses på: https://spacesquirrel.co/privacy-policy

Shopsync

Vi använder Shopsync för att koppla ihop Mailchimp och Shopify. Deras integritetspolicy kan ses på: https://shopsync.io/privacy-policy

Mailchimp

Mailchimp är en onlinemarknadsföringsplattform som drivs av The Rocket Science Group LLC, ett företag med huvudkontor i delstaten Georgia i USA. Deras integritetspolicy kan ses på: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Andra tjänsteleverantörer

Betalningar

Vi använder tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsbehandlare) på vår e-handelsplattform. Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av din personliga information styrs av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som ställts upp av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsbehandlare vi arbetar med är:

Klarna – deras integritetspolicy kan ses på: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/
Mollie - deras integritetspolicy kan ses på https://www.mollie.com/en/privacy
Paytrail - deras integritetspolicy kan ses på https://www.paytrail.com/en/data-privacy-notice
PayPal - deras sekretesspolicy kan ses på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Logistik
Vi använder följande logistikpartners

Unifaun - deras integritetspolicy kan ses på: https://www.unifaun.com/integrity_policy/
Posti - deras integritetspolicy kan ses på: https://www.posti.fi/en/customer-support/terms-and-data-protection/data-protection/postis-data-protection
DHL - deras sekretesspolicy kan ses på: https://www.dhl.com/global-en/home/footer/global-privacy-notice.html
GLS - deras integritetspolicy kan ses på: https://gls-group.eu/GROUP/en/privacy-policy-group
DIVERSE

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi utvecklar kontinuerligt våra webbplatser och förbehåller oss därför rätten att ändra denna integritetspolicy. Ändringar kan också baseras på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy regelbundet för att hålla reda på ändringar.

Kontakt

Om du har några frågor eller frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på:

Best Friend Group Oy

PL 1769 (Kellonkierto 3)

70461 Kuopio, Finland

Tel. +358 40 757 6237

E-mail. janne.iivanainen@nordicpetcare.com

 

Tillsynsmyndighet:

Office of the Data Protection Ombudsman

Street address: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postal address: PL 800, 00531 Helsinki, Finland

Switchboard: +358 29 566 6700

Registry: +358 29 566 6768

E-mail (registry): tietosuoja@om.fi